Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 CRDR s.r.o., 27.02.2017, 8:50

Agenda BOZP je pro většinu podnikatelů v České republice stále velké tabu. I přes hrozbu nemalých pokut existuje pořád mnoho firem, které BOZP velmi podceňují a hlavně nijak neřeší. To jim ale může dříve či později podnikání velmi znepříjemnit. Pozitivní je, že v Čechách se již před pár měsíci objevil komplexní systém pro správu BOZP, který by podle všech dostupných informací měl podnikatelům v této oblasti výrazně ulehčit. Jak nám sdělil Ing. Martin Šimek, jednatel společnosti CRDR s.r.o., která BOZP-SYSTEM vyvíjí a zároveň je jeho provozovatelem, „Jeho cílem je významně snížení starosti s agendou BOZP.”


Koho se agenda BOZP týká

Agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se týká úplně všech podnikatelských subjektů, tzn. firem, malých podnikatelů, ale i OSVČ se zaměstnanci. Rozsah je pak určen na základě počtu zaměstnanců a druhu podnikatelské činnosti, respektive na základě rizikovosti. Více informací o BOZP můžete načerpat v blogu společnosti CRDR na webu bozp.cz.

Jaká jsou rizika, když BOZP neřešíte

Rizika jsou opravdu velká. Pro někoho mohou být i likvidační. Statistiky mluví za vše: při kontrolách v roce 2015 provedl SÚIP v oblasti BOZP více jak 15 tisíc kontrol, přičemž udělil 843 pokut v celkové výši 23 821 000 Kč (nepočítáme nelegální zaměstnávání). V přepočtu na jednoho podnikatele vyšla jedna pokuta na zhruba 28 260 korun. Jen pro zajímavost, Státní úřad inspekce práce (SÚIP) má ve svých řadách zhruba 200 inspektorů, kteří se věnují kontrolám BOZP.

Pokuta při kontrole ale není vše, co nepoctivé podnikatele může potkat. Problémy mohou nastat také v případě, že dojde k pracovnímu úrazu. Jednou z prvních věcí, kterou úřady zjišťují je, zda byl daný zaměstnanec řádně proškolen. S tím pak samozřejmě souvisí kompletní kontrola dalších součástí agendy bezpečnosti práce - například dokumentace BOZP.

Ani pojišťovny nezůstanou pozadu a budou po vás požadovat, zda a jakým způsobem jste proškolili své zaměstnance v oblasti BOZP. Pokud zjistí chybu, nemusíte se v případě havárie a způsobených škod dočkat odškodnění.

Takže, buďte obezřetní a řešte BOZP. S novým BOZP-SYSTEMEM to není složité a ani drahé.

Jak BOZP-SYSTEM funguje a jaké má výhody

BOZP-SYSTEM je snem všech poctivých majitelů firem, zaměstnavatelů, personalistů, účetních, ale i BOZP techniků. Splňuje totiž podmínky, které dosud žádný podobný systém pro BOZP v České republice nesplnil. Podle slov Ing. Martina Šimka je hlavní výhodou BOZP-SYSTEMU fakt, že skutečně plně vyhovuje legislativě. To je také prý základní kámen úrazu ostatních systémů, které legislativě neodpovídají nebo jen částečně.

Ukázka kurzu BOZP

1. Je komplexní a ucelený

BOZP-SYSTEM vyvíjí a zároveň provozuje společnost CRDR již řadu let. Poslední upgrade, který byl proveden v roce 2016, se týká zejména komplexnosti celého systému. Jeho prostřednictvím lze spravovat a organizovat školení zaměstnanců v různých oblastech BOZP, a to včetně profesních doplňků, které jsou nezbytně důležité. Systém ale zejména umožňuje řízeně spravovat dokumentaci BOZP a PO, takže zaměstnavatel ví, zda se zaměstnanci s dokumentací BOZP skutečně prokazatelně seznámili.


Náhled do uživatelského rozhraní

2. Plně odpovídá legislativě

Jak už bylo napsáno výše, BOZP-SYSTEM je jediný svého druhu, který plně odpovídá požadavkům legislativy a komplexně řeší potřeby a požadavky všech podnikatelských subjektů. Důkazem toho je znalecký posudek, který si CRDR nechalo zpracovat od soudních znalců ze Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. Pro zákazníky CRDR je zdarma

Společnost CRDR se rozhodla prolomit ledy a nabídla BOZP-SYSTEM svým klientům zcela zdarma. V současnosti tento systém využívají deseti tisíce zaměstnanců ročně. Zájemcům o novou verzi BOZP-SYSTEMU nabízí CRDR též zcela zdarma. Jedinou podmínkou je stát se smluvním klientem, což stejně bývá u ostatních poskytovatelů BOZP služeb zcela standardní záležitost. CRDR navíc garantuje ucelené služby bez jakýchkoliv skrytých poplatků.

4. Je zabezpečený a zálohuje

Vzhledem k citlivosti některých dat zaměstnanců, je kvalitní zabezpečení nepostradatelné. Samozřejmě i na to vývojáři mysleli. BOZP-SYSTEM je zabezpečen pomocí SSL protokolu a data jsou šifrována prostřednictvím SSL a TLS. Jeho uživatelé se nemusí bát ani ztrátu dat. Ty jsou totiž pravidelně a trvale zálohována.

5. Je navržen pro všechny podnikatele

Systém byl koncipován a navržen tak, aby byl lehce pochopitelný a přehledný pro všechny věkové generace uživatelů. Vývojáři se soustředili zejména na tzn. UI (User interface) - uživatelské prostředí. BOZP-SYSTEM je doplněn o velmi hezké a originální ilustrace, které jsou navíc ve školícím systému animovány. „Účelem má být nejen edukovat, ale také pobavit”, sdělil Ing. Šimek z agentury CRDR.

Proč je BOZP-SYSTEM lepší než konkurence

Na správný výběr softwaru pro školení zaměstnanců z BOZP si dejte pozor a vybírejte pečlivě. Proč tomu tak je nám vysvětlil Ing. Šimek.

V oblasti BOZP máme více jak 25 let zkušeností. Již několik let si vedeme podrobné statistiky a děláme průzkumy, které nám potvrzují, že e-learningové kurzy některých našich konkurentů nejsou dobře a kvalitně zpracovány a často jsou zcela obecné, tedy určené především pro nerizikové práce typu administrativa, obchod, IT apod. Školení jsou tedy koncipována tak, že informují a vzdělávají účastníky jen o obecných rizicích, předpisech, právech a povinnostech, z čehož plyne, že neřeší konkrétní a velmi důležitá rizika dle patřičných profesních činností. Povinností zaměstnavatele je poskytnout zaměstnancům všechny informace týkající se BOZP, a nejen výtah obecných pravidel. V e-learningu nelze vytvořit univerzální kurz BOZP, který by dokázal informovat zaměstnance o všech rizicích a už vůbec ne pro všechny profese. Konkrétní profese vyžadují zaměření na konkrétní rizika. To je třeba si uvědomit a začít to respektovat.

Ostatním systémům úplně chybí dokumentace BOZP

Problémem je podle slov Ing. Šimka také to, že většina nabízených systémů neobsahuje nástroj pro řízenou správu a následnou aktualizaci dokumentace BOZP, která je naprosto nepostradatelnou částí komplexního řešení agendy BOZP. Dokumentace BOZP totiž obsahuje řadu důležitých informací, se kterými musí být každý zaměstnanec též neprodleně a prokazatelně seznámen. Jedná se například o dokumenty, jako jsou vnitřní směrnice, místně provozní bezpečnostní předpisy, interní bezpečnostní řády apod. To v praxi znamená, že sice zaměstnance pohodlně vyškolíte online na kurzy BOZP, ale doklad, že se zaměstnanci seznámili i s dokumentací BOZP už nedostanete. Takže musíte organizovat další školení (pravděpodobně prezenční), při kterém proškolíte zaměstnance i na dokumentaci BOZP. BOZP-SYSTEM řeší prokazatelné seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP automaticky.


Náhled do uživatelského rozhraní

Jak se podvádí s dokumentací BOZP

Pokud je zaměstnavatel zcela neznalý, ani netuší že by měl zaměstnance pravidelně seznamovat i s dokumentací BOZP. Pokud už někdy o této zákonné povinnosti slyšel, a chtěl si podvodem ulehčit práci, většinou se jí snažil nějak obejít.

Nejen mezi BOZP techniky a podnikateli prý není výjimkou takové řešení, že se na nějaký sdílený elektronický prostor (disk) nahraje dokumentace BOZP, kde mají zaměstnanci možnost si ji přečíst. Zda ale mají přístup nebo zda si ji vůbec někdy přečtou je velkou neznámou. Pro případné kontroly pak neexistují žádné záznamy o tom, zda je konkrétní zaměstnanci četli či nikoliv. To může být při kontrole BOZP pro zaměstnavatele velmi nepříjemné a může to dojít až k vysokým pokutám. Lze to ale prý obejít tak, že se nechá zaměstnancům podepsat formální dokument, ve kterém se píše, že s dokumentací BOZP byli seznámeni, a to i přes to, že ji nikdy nečetli. Je to údajně běžná praxe.

Poctivý podnikatel jistě ale takové řešení nemá zapotřebí, a pokud ano, riskuje velké potíže. Inspektorát práce stejně moc dobře ví, kde se podvádí, a jsou na tyto případy velmi dobře připraveni.

Vyzkoušejte BOZP-SYSTEM a poznejte jeho přednosti

BOZP-SYSTEM si můžete vyzkoušet na oficiálním webu tohoto nástroje, a to na adrese https://www.bozp-system.cz/. Zájemcům společnost CRDR ráda uspořádá také osobní prezentaci.

Autor: Michal Šiška | Digito.cz