Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 03.04.2017, 8:58

V České republice se dějí inovace ve vzdělávání pomalu – je tu však dostatek angažovaných lidí s chutí věci měnit. Education Hackathon je akce, která shromažďuje tyto lidi na jednom místě a tvoří tak průsečík mezi iniciátory vzdělávacích projektů a lidmi ochotnými svým know-how pomoci.

Pravděpodobně se o akci dozvíte od svého vzdáleného známého nebo ze sociálních sítí (EduHackCZ). Moc nevíte, co vás konkrétně čeká, ale myšlenka akce - propojit vzdělávací projekty s dalšími lidmi, kteří jsou ochotni dát zpětnou vazbu - vás zaujala, a tak dorazíte. Sami vzdělávací projekt nemáte, ale rádi pomáháte lidem, přicházíte s novými pohledy a jste ochotni se podělit o svoje znalosti.

Dorazíte na určenou hodinu, trochu nesměle se seznamujete s dalšími příchozími. Až je na místě zhruba pětadvacet lidí, jedna ze dvou organizátorek si vezme slovo. Představí Education Hackathon jako globální iniciativu konající se ten den v dalších městech po celém světě (nejbližší akce se konala 28. 3. 2015 a zúčastnily se jí Argentina, Egypt, Keňa, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Austrálie, Maroko a Rakousko). A tak najednou cítíte, že jste součástí něčeho velkého - skupiny lidí hýřící elánem a plány.

Dohromady všichni tvoří jednu komunitu, v jejímž rámci sdílí své akce, poznatky, výstupy, a zároveň jsou lokální - každá země řeší svoje vzdělávací výzvy. Tak například v Izraeli EH spolupracuje s ministerstvem školství a je iniciátorem mnoha změn. Co se týče českého EH, fi lozofi í organizátorek je podpořit lokální vzdělávací projekty (které jsou dalšími alternativami ve vzdělávání), a tak malými krůčky vytvořit přívětivé vzdělávací podhoubí.

Prvním bodem programu je krátké představení všech účastníků a následně 3–5 vzdělávacích projektů. Akce je založena na metodice Art of Hosting sloužící k prohloubení diskuze a efektivnímu sběru zpětné vazby. Z jejích různých formátů je vybrán Pro Action Café, jehož základem je rozdělení do skupinek po pěti lidech. Tyto skupinky se každých 20 minut mění, zůstává jen leader projektu, který následně pracuje s dalšími lidmi na přidělené otázce. Postupně se tedy projdou všechny potřebné oblasti. Tato metodika je velmi účinná, pokud potřebujete zefektivnit jakékoliv diskuze s nutností jasných výstupů, a zároveň má vzdělávací přesah.

Během akce se konají dvě Pro Action Café. Cílem prvního je uchopení problematiky, cílem druhého je hledání řešení. V druhé části programu se účastníci rozdělí podle svých preferencí za jednotlivými projekty a snaží se kolektivně zapracovat na řešení. V ideálním případě vzdělávací projekt na konci akce odchází s testovacím prototypem nebo s naplánovanými konkrétními kroky (s výsledkem pomáhají facilitátoři).

Jako účastník si z Café odnášíte pozitivní pocit z efektivní, chápavé a facilitované komunikace a pocit smysluplně stráveného času. Poznáte spoustu zajímavých lidí a zdrojů (sdílíme je na flipchartu). Jako vedoucí projektu si odnášíte cennou zpětnou vazbu a základní povědomí o metodice HCD (Human Centered Design) vycházející z toho, že každá služba začíná u jejího uživatele. A s trochou štěstí i funkční prototyp.

A my organizátoři si odnášíme spoustu podnětů do dalšího běhu ze závěrečné reflexe a pocit, že jsme zase maličko vzdělávání v ČR posunuli dál.


Autorka: Lea Mentlíková, organizátorka Education Hackathon

Článek původně vyšel v odborném časopise Andragogika v praxi 4, který vydává Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Více informací o časopise i předplatném naleznete na webu www.aivd.cz/casopis.


ZAUJAL VÁS TENTO ČLÁNEK? Nastavte si AGENTA pro hlídání podobných informací! Nebo se podívejte, jaké kurzy nabízí portál Edumenu.cz v oblasti Lidských zdrojů a personalistiky nebo třeba Managementu.


Firma Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. nabízí vzdělávací aktivity


Kurzy pro veřejnost

1. PROFESIONÁLNÍ LEKTOR (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
18 000 Kč
2. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A… (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
3 500 Kč
3. ZKOUŠKA Z PROFESNÍ KVALIFIKACE "LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ" (Praha 2)
otevírá se čtvrtletně
6 000 Kč
4. Age management a jeho uplatnění v praxi (Praha 2)
otevírá se ročně
1 000 Kč
5. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Olomouckého kraje (Olomouc)
otevírá se ročně
0 Kč
6. Kulatý stůl - Digitální gramotnost Jihočeského kraje (České Budějovice)
otevírá se ročně
0 Kč
7. Burza výukových metod a pomůcek (Praha 2)
otevírá se ročně
2 000 Kč
8. konference Zákon o střetu zájmů - aktuálně po novelizaci (Praha)
otevírá se ročně
3 509 Kč

Žádné položky.

Žádné položky.

Žádné položky.