Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 Exponet s.r.o., 30.08.2017, 22:47

Dne 19. září 2017 se v Konferenčním centru hotelu Grandior uskuteční odborná konference eIDAS od teorie k praxi. Pořadatelem akce, konané pod záštitou náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala, je již tradičně společnost Exponet s.r.o. Konference si klade za cíl seznámit účastníky během jednoho dne s maximem informací o změnách, které do českého právního prostředí přináší  právní předpisy související s částí nařízení eIDAS týkající se elektronické identifikace (nabývá účinnosti 29. září 2018).

Přednášející z řad vysokých státních úředníků a renomovaných právních odborníků se ve svých příspěvcích zaměří na dopady nového zákona o elektronické identifikaci a v souvislostech vysvětlí, jak tato změna ovlivní naše osobní a pracovní životy.

Úvodem konference si podrobně představíme zákon o elektronické identifikaci. Dojde i ke stručnému seznámení s aktuálními informacemi k výše uvedeným evropským nařízením a související českou legislativou stejně jako s návrhy na změny právních předpisů.

Tematicky se také dotkneme dopadů nařízení eIDAS na komunikaci s veřejnou správou a samosprávou nebo dopadů na spisové služby.

Představíme si nové vize připravované v rámci sekce ICT Ministerstva vnitra, zejména pak nový portál občana, který by v budoucnu měl být efektivním nástrojem pro styk občana s veřejnou správou.

V příspěvcích přednášejících se dále seznámíme jakým způsobem pracovat po 1.7.2016 s nástroji jako je elektronický podpis či elektronická pečeť, či po 1.7.2016 správně zacházet s elektronickými dokumenty. V bodech si osvětlíme, jak po 1.7.2018 správně používat elektronickou identifikaci a jaké možnosti vám přinesou nové služby e-Governmentu v roce 2018.

Stranou nezůstane ani nařízení GDPR, které v této oblasti přináší též řadu nových povinností nebo zajímavosti o zprovoznění tzv. Národního bodu a nutnosti jeho implementace.

Podrobný program, představení přednášejících a registrace na eidas.konference.cz.