Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., 02.10.2017, 13:51

V současné době se dříve toliko opomíjené téma prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) dostává do popředí i široké veřejnosti v souvislosti s medializací teroristických útoků či daňových kauz. Na takto vzniklou situaci jsou nuceny reagovat příslušné státní instituce, které v poslední době chrlí jednu regulaci za druhou, kdy tento příval můžeme doslova označit za „regulatorní tsunami“.

Příslušné dohledové a regulatorní instituce, zejména pak ty na půdě Evropské unie, se v poslední době snaží reagovat na tlak veřejnosti, aby v souvislosti s narůstajícími hrozbami, především těmi teroristickými, zakročily a provedly „nějaká opatření“, a to pokud možno co nejdříve pro účelnou demonstraci, že se takříkajíc „něco udělalo“. Toto překotné vydávání stále nových regulatorních norem v konečném důsledku vytváří nepřehlednou záplavu nejrůznějších směrnic, nařízení, vyhlášek, doporučení či vodítek, tzv. guidelines.
Asi netřeba se více zabývat tím, že tyto normy jsou mnohdy protichůdné ve svých výkladech podle toho, který orgán dohledu je zrovna interpretuje. Povinné osoby, a to hlavně banky
a další finanční a platební instituce, jsou následně zavaleny oním shora uvedeným regulatorním tsunami do té míry, že již ani nestíhají číst, porozumět a poté implementovat jednotlivá opatření, nad jejichž praktickou smysluplností lze někdy polemizovat.

Bankovní akademie v této souvislosti pořádá pravidelné kurzy zaměřené na problematiku AML/CFT, kterou Vás provede lektor Martin Mužný, který nabízí unikátní pohled jak profesionála z praxe, tak regulátora. Kurz je koncipován s ohledem na jednotlivé oblasti AML/CFT v kontextu jejich praktické aplikace, kdy smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. V rámci kurzu je brán ohled i na přednesení nejčastěji zjišťovaných nedostatků, s kterými se setkávají dohledové orgány.

V případě zájmu se neváhejte přihlásit na adrese: http://www.bankovniakademie.cz/kurzy/index.php?id=...