Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

 BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., 02.10.2017, 14:12

Obstát v dnešní zrychlené době plné změn a překotných inovací je výzvou nejen pro vrcholové manažery, ale pro každého z nás. Nemusíme být zrovna vedoucími pracovníky, abychom pocítili rostoucí tlak na schopnost rychle reagovat a přizpůsobit se podmínkám, které se den ode dne radikálně mění. Navíc zde stále platí lineární vztah mezi zvyšujícími se nároky plynoucími z pracovní pozice a mírou odpovědnosti, kterou na svých bedrech neseme.

V tomto smyslu je role leadera svým způsobem výjimečná a specifická, a proto si zaslouží více pozornosti. Asi není pro nikoho překvapením, že úlohou leadera je sledovat především zájmy společnosti, pro kterou pracuje. Přicházet s inovativními nápady, reagovat na aktuální vývojové trendy novými pružnými obchodními postupy a v souvislosti s tím zpracovávat naléhavé úkoly nebo čelit řadě zásadních rozhodnutí. A to vše s jediným cílem - dosáhnout dlouhodobé firemní prosperity. Jenže tím výčet odpovědností a nároků kladených na osobnost leadera zdaleka nekončí. Leader je nucen více než kdokoli jiný zaměřit svoji pozornost na potřeby a zájmy druhých lidí (svého týmu, nadřízených, zákazníků, dodavatelů, případně akcionářů a v neposlední řadě své vlastní rodiny).

A právě v této kontextuální rovině se vrací pozornost zpět k osobnosti leadera, který chce-li:

- porozumět potřebám druhých, musí porozumět hlavně sobě samému.

- inspirovat a udávat směr hodný následování, měl by znát vyšší smysl svého konání.

- vést druhé, měl by si osvojit umění rozvíjet potenciál svých lidí skrze potenciál vlastní.

- si zachovat v rámci intenzivní práce potřebný nadhled, naladění, energii a rovnováhu, musí být všímavý především k vlastním potřebám.

Právě tématu vědomého leadershipu v celé jeho komplexnosti respektující jedinečnost a specifické potřeby firem, týmů i jednotlivců se věnuje připravovaný interaktivní workshop s názvem Multidimenzionlní model úspěšného leadera - cesta k vyššímu smyslu, vizi, energii a k vlastní autenticitě, který se koná dne 8. 11. 2017 v prostorách Vysoké školy finanční a správní, a.s. pod vedením Ing. Ivety Hlaváčové, MBA. Workshop bude probíhat ve velmi aktivním stylu s angažovaností samotných účastníků, kteří budou přinášet příběhy i vhledy z vlastní praxe a přinášet tak podnětná témata k další společné práci. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s podstatou a základními principy úspěšného leadershipu přinášející vícerozměrný pohled na život, styl vedení a kompetence leadera. Účastníci získají základní přehled o rozličných koučovacích přístupech a směrech, které lze v rámci manažerské praxe uplatnit a osvojí si některé koučovací techniky práce s jednotlivci a týmy, vycházející především ze systemického, Ericksonovského, NLP, pozitivního, všímavého přístupu. Lektorka kombinuje účinné prvky a metodologii jednotlivých směrů takovým způsobem, aby se vzájemně synergicky doplňovaly a sloužily co nejlépe aktuálním potřebám pracovníků na vedoucích a manažerských pozicích. Poznatky z workshopu mohou účastníkům sloužit k nalezení jejich vlastního autentického stylu vedení.

Více informací a přihlášky zde: http://www.bankovniakademie.cz/kurzy/index.php?id=...