Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

Trendy v oblasti nejvyhledávanějšího a zároveň nejméně populárního vzdělávání.

V této rubrice se dočtete o aktuálních tématech, která se objevují v oblasti daní, účetnictví a legislativy související s podnikáním.

Kurzy účetnictví, semináře a konference zaměřené na aktuální novely zákonů v oblasti daní a další legislativy patří mezi nejvyhledávanější kurzy. Ačkoliv s nadšením a vášní je absolvuje málokdo, jsou nesporně existenčně nutné pro každou firmu.

Vedení účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Kurzy účetnictví jsou rozděleny na řadu oblastí, existují také speciální kurzy pro daňové poradce, které jsou pro tuto profesi dokonce upraveny legislativně.

Více...

Účetnictví zvládnete i Vy! Zkuste rekvalifikační kurzy…

Nejjednodušším způsobem, jak získat lepší zaměstnání a přitom neztrácet čas dalšími roky studia, je bezesporu rekvalifikace. Je to nejefektivnějším řešením, jak se rychle dovzdělat v požadovaném oboru, jestliže nemáte pro danou práci dostatečnou kvalifikaci. Na pracovním trhu si tak snadno zvýšíte své šance a třeba najdete uplatnění v některém ze zajímavých oborů. Např. rekvalifikační kurzy účetnictví zvládnou i naprostí začátečníci…

 Orange Academy, 30.04.2020, 17:14

Jak zvládnout regulatorní tsunami v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu?

V současné době se dříve toliko opomíjené téma prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) dostává do popředí i široké veřejnosti v souvislosti s medializací teroristických útoků či daňových kauz. Na takto vzniklou situaci jsou nuceny reagovat příslušné státní instituce, které v poslední době chrlí jednu regulaci za druhou, kdy tento příval můžeme doslova označit za „regulatorní tsunami“.

 BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., 02.10.2017, 13:51

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci ČNB k realizaci spotřebitelských zkoušek

Od dubna 2017 tak VŠFS poskytuje zkoušky pro tyto skupiny odborností: Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a na bydlení, Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, Spotřebitelský úvěr na bydlení a Vázaný spotřebitelský úvěr. Zkouška je určena pracovníkům a vázaným zástupcům poskytovatelů a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru - podle jejich individuálního zaměření v odpovídající variantě zkoušky. Dosavadní úspěšnost u zkoušek je 80 %.

 Vysoká škola finanční a správní, a.s., 02.10.2017, 12:39

Odborná konference „E-dokument v praxi„ přinese detailní informace ke správnému postupu účetních jednotek

Konference E-dokument v praxi, která se koná 4.11.2014 v Konferenčním centru City v Praze 4 za účasti spoluautora novely zákona o účetnictví a zástupců Ministerstva financí, si klade za cíl seznámit zejména finanční ředitele, hlavní účetní a vedoucí IT pracovníky s rozsáhlou problematikou legislativního rámce pro elektronické dokumenty. Elektronická fakturace je již rozšířena mezi soukromými společnostmi, ale s nástupem e-fakturace v rámci B2G nastane její velký rozmach. Při dodávkách…

 Exponet s.r.o., 30.10.2014, 12:04

NAUČTE FINANCE PRACOVAT ZA VÁS (a na Vás)

V rámci našeho konceptu vzdělávání české společnosti jsme se rozhodli zařadit do našeho portfolia kurzů i tzv. INVESTIČNÍ GRAMOTNOST, jelikož tato je v naší zemi na žalostně nízké úrovni. Nabízíme vám úvod eBooku našeho spolupracovníka - Ing. Bayera, který je odborníkem na finance a obchodování na burze, jako ukázku alternativní cesty k dosavadnímu povětšině pasivnímu nakládání s našimi finacemi - úsporami. Celý text eBooku můžete vyžádat k zaslání ZDARMA ihned na: prog@agentura-aha.cz, …

 AHA PR Agency, s.r.o., 03.04.2014, 14:11

Hotovostní procesy – zabezpečení a zefektivnění oběhu hotovosti

Vážené dámy, vážení pánové, současná ekonomická situace nutí vedení firem optimalizovat a mnohdy i zeštíhlit svůj provoz, proto jsou náklady v poslední době skloňovány ve všech pádech. Zpracování a oběh hotovosti jsou procesy, které čelí neustálému tlaku na snižování nákladů. Kde leží příležitosti k úsporám a jaké možnosti přinášejí inovativní řešení v hotovostních centrech? Přijďte a vyslechněte si praktické zkušenosti, rady a názory Vašich kolegů a odborníků z oboru! Přijďte na odbornou…

SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP/IFRS – CESTA NA KAPITÁLOVÝ TRH

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou…

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

Hotovostní procesy

Vážené dámy, vážení pánové, navzdory skutečnosti, že analýzy a prognózy trhu naznačovaly opak, hotovost jako platební prostředek neztrácí na svém významu a důležitosti. Objem hotovosti se výrazně nesnižuje a hotovost je stále královnu platebních prostředků. Nicméně finanční instituce se snaží být „dobrým hospodářem“ a hledat cesty vedoucí k optimalizaci hotovostních procesů. Inovativní vývoj se nevyhýbá ani oblasti výběru hotovosti. Například jednou z cest, jak efektivně nastavit oběh…

Pohledávky

Vážené dámy, vážení pánové, finanční krize zasáhla naše území již před dvěmi lety, což se negativně projevilo na platební morálce spousty společností. Jakým způsobem dochází k vývoji trhu v období ekonomické nestability a stále přetrvávající paniky? Základní ukazatelé svědčí o nárůstu vydaných platebních rozkazů, počtu návrhů na insolvenci a bankrotů. Jakým způsobem se s touto skutečností vyrovnávají zástupci bankovního a pojistného sektoru, dodavatelé energií a mobilní operátoři?…

Basel III

Vážené dámy, vážení pánové,   na půdě Evropské unie v prvních májových dnech letošního roku stále probíhají jednání o konečné podobě regulačního rámce pro řízení kapitálu a minimální kapitálové požadavky bank. Jaká bude jeho konečná podoba? Podaří se nalézt kompromis jednotný pro celou Evropu? Jaký dopad bude mít Basel III na banky působící v České a Slovenské republice? Je možné již nyní na tuto otázku nalézt odpověď? Nejen to se dozvíte na odborné konferenci „Basel III“,…