Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

Trendy v oblasti nejvyhledávanějšího a zároveň nejméně populárního vzdělávání.

V této rubrice se dočtete o aktuálních tématech, která se objevují v oblasti daní, účetnictví a legislativy související s podnikáním.

Kurzy účetnictví, semináře a konference zaměřené na aktuální novely zákonů v oblasti daní a další legislativy patří mezi nejvyhledávanější kurzy. Ačkoliv s nadšením a vášní je absolvuje málokdo, jsou nesporně existenčně nutné pro každou firmu.

Vedení účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Kurzy účetnictví jsou rozděleny na řadu oblastí, existují také speciální kurzy pro daňové poradce, které jsou pro tuto profesi dokonce upraveny legislativně.

Více...

Jak zvládnout regulatorní tsunami v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu?

V současné době se dříve toliko opomíjené téma prevence praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) dostává do popředí i široké veřejnosti v souvislosti s medializací teroristických útoků či daňových kauz. Na takto vzniklou situaci jsou nuceny reagovat příslušné státní instituce, které v poslední době chrlí jednu regulaci za druhou, kdy tento příval můžeme doslova označit za „regulatorní tsunami“.

 BANKOVNÍ AKADEMIE – Gymnázium a Střední odborná škola, a.s., 02.10.2017, 13:51

Vysoká škola finanční a správní získala akreditaci ČNB k realizaci spotřebitelských zkoušek

Od dubna 2017 tak VŠFS poskytuje zkoušky pro tyto skupiny odborností: Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a na bydlení, Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, Spotřebitelský úvěr na bydlení a Vázaný spotřebitelský úvěr. Zkouška je určena pracovníkům a vázaným zástupcům poskytovatelů a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru - podle jejich individuálního zaměření v odpovídající variantě zkoušky. Dosavadní úspěšnost u zkoušek je 80 %.

 Vysoká škola finanční a správní, a.s., 02.10.2017, 12:39

Odborná konference „E-dokument v praxi„ přinese detailní informace ke správnému postupu účetních jednotek

Konference E-dokument v praxi, která se koná 4.11.2014 v Konferenčním centru City v Praze 4 za účasti spoluautora novely zákona o účetnictví a zástupců Ministerstva financí, si klade za cíl seznámit zejména finanční ředitele, hlavní účetní a vedoucí IT pracovníky s rozsáhlou problematikou legislativního rámce pro elektronické dokumenty. Elektronická fakturace je již rozšířena mezi soukromými společnostmi, ale s nástupem e-fakturace v rámci B2G nastane její velký rozmach. Při dodávkách…

 Exponet s.r.o., 30.10.2014, 12:04

NAUČTE FINANCE PRACOVAT ZA VÁS (a na Vás)

V rámci našeho konceptu vzdělávání české společnosti jsme se rozhodli zařadit do našeho portfolia kurzů i tzv. INVESTIČNÍ GRAMOTNOST, jelikož tato je v naší zemi na žalostně nízké úrovni. Nabízíme vám úvod eBooku našeho spolupracovníka - Ing. Bayera, který je odborníkem na finance a obchodování na burze, jako ukázku alternativní cesty k dosavadnímu povětšině pasivnímu nakládání s našimi finacemi - úsporami. Celý text eBooku můžete vyžádat k zaslání ZDARMA ihned na: prog@agentura-aha.cz, …

 AHA PR Agency, s.r.o., 03.04.2014, 14:11

Hotovostní procesy – zabezpečení a zefektivnění oběhu hotovosti

Vážené dámy, vážení pánové, současná ekonomická situace nutí vedení firem optimalizovat a mnohdy i zeštíhlit svůj provoz, proto jsou náklady v poslední době skloňovány ve všech pádech. Zpracování a oběh hotovosti jsou procesy, které čelí neustálému tlaku na snižování nákladů. Kde leží příležitosti k úsporám a jaké možnosti přinášejí inovativní řešení v hotovostních centrech? Přijďte a vyslechněte si praktické zkušenosti, rady a názory Vašich kolegů a odborníků z oboru! Přijďte na odbornou…

SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP/IFRS – CESTA NA KAPITÁLOVÝ TRH

1. VOX a.s. si Vás dovoluje pozvat na koferenci jejímž cílem je pomoci vám získat ucelené INFORMACE PRO INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Vedení účetnictví a finanční výkaznictví je laiky obecně považováno jen jako nutný prostředek pro zákonem dané povinnosti. Finanční zprávy sestavované podle mezinárodních, potažmo amerických účetních standardů (IFRS / US GAAP), však přináší manažerům s rozhodovací pravomocí (decision makers) mnohé výhody. Mezi nejdůležitější nesporně patří ta, že jim mohou…

 1. VOX a.s., 04.04.2013, 15:15

Hotovostní procesy

Vážené dámy, vážení pánové, navzdory skutečnosti, že analýzy a prognózy trhu naznačovaly opak, hotovost jako platební prostředek neztrácí na svém významu a důležitosti. Objem hotovosti se výrazně nesnižuje a hotovost je stále královnu platebních prostředků. Nicméně finanční instituce se snaží být „dobrým hospodářem“ a hledat cesty vedoucí k optimalizaci hotovostních procesů. Inovativní vývoj se nevyhýbá ani oblasti výběru hotovosti. Například jednou z cest, jak efektivně nastavit oběh…

Pohledávky

Vážené dámy, vážení pánové, finanční krize zasáhla naše území již před dvěmi lety, což se negativně projevilo na platební morálce spousty společností. Jakým způsobem dochází k vývoji trhu v období ekonomické nestability a stále přetrvávající paniky? Základní ukazatelé svědčí o nárůstu vydaných platebních rozkazů, počtu návrhů na insolvenci a bankrotů. Jakým způsobem se s touto skutečností vyrovnávají zástupci bankovního a pojistného sektoru, dodavatelé energií a mobilní operátoři?…

Basel III

Vážené dámy, vážení pánové,   na půdě Evropské unie v prvních májových dnech letošního roku stále probíhají jednání o konečné podobě regulačního rámce pro řízení kapitálu a minimální kapitálové požadavky bank. Jaká bude jeho konečná podoba? Podaří se nalézt kompromis jednotný pro celou Evropu? Jaký dopad bude mít Basel III na banky působící v České a Slovenské republice? Je možné již nyní na tuto otázku nalézt odpověď? Nejen to se dozvíte na odborné konferenci „Basel III“,…

Studium letecké dopravy na VŠO

Studium letecké dopravy dává jistotu uplatnění Letecká doprava patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorům služeb. Je považována za nejbezpečnější, nejpohodlnější a nejrychlejší způsob dopravy osob a stala nepostradatelnou pro přepravu různých druhů zboží. Bakalářské i magisterské studium služeb a managementu letecké dopravy v cestovním ruchu nabízí Vysoká škola obchodní v Praze. Zájem cestujících o leteckou dopravu podle dat letecké asociace IATA loni meziročně stoupl o téměř šest procent. V České republice se loni prodaly letenky síťových dopravců za 9,6 miliardy korun, což je o šest procent více než v roce 2010. Letiště Praha v roce 2011 odbavilo 11,8 milionů cestujících a bylo oceněno jako nejvíce se rozvíjející letiště světa.

 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 27.06.2012, 15:04