Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

Rubrika věnovaná vzdělávání, které ze zákona musí zabezpečovat všichni zaměstnavatelé.

V této kategorii najdete důležité novinky a aktuality ze vzdělávacích společností, které poskytují školení a certifikace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Vzdělávání v oblasti BOZP a PO se týká všech zaměstnanců, ale též bezpečnostních techniků, požárních techniků a dalších profesí ve firmách. Především pak zaměstnavatelů, kteří musejí respektovat zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a další související předpisy.

Zaměstnavatel má povinnost seznamovat zaměstnance s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Vzdělávání v těchto oblastech je tedy potřebné ve všech organizacích.

Problematika BOZP se dotýká:

  • školení zaměstnanců,
  • odborného vzdělávání BOZP pro bezpečnostní techniky,
  • vzdělávání pro práci s chemickými látkami,
  • interního auditu BOZP a PO
Více...

V Čechách se objevil první komplexní systém pro správu BOZP. Podnikatele má zbavit starostí a povinností

Agenda BOZP je pro většinu podnikatelů v České republice stále velké tabu. I přes hrozbu nemalých pokut existuje pořád mnoho firem, které BOZP velmi podceňují a hlavně nijak neřeší. To jim ale může dříve či později podnikání velmi znepříjemnit. Pozitivní je, že v Čechách se již před pár měsíci objevil komplexní systém pro správu BOZP, který by podle všech dostupných informací měl podnikatelům v této oblasti výrazně ulehčit. Jak nám sdělil Ing. Martin Šimek, jednatel společnosti CRDR s.r.o., která BOZP-SYSTEM vyvíjí a zároveň je jeho provozovatelem, „Jeho cílem je významně snížení starosti s agendou BOZP.”

 CRDR s.r.o., 27.02.2017, 8:50

Školení a kurzy pro arboristy, stromolezce a výškové pracovníky. Co všechno potřebuje skutečný profesionál

​Při práci ve výškách více než kde jinde platí „dvakrát měř, jednou řež“. I malá chyba, zaváhání nebo opomenutí může mít za následek tragický úraz. Aby výškoví pracovníci byli připraveni na každou situaci, musí absolvovat pravidelně řadu školení, které vymezuje dle jejich odbornosti zákon.

 Education, s.r.o., 25.08.2016, 13:28

Elektronické školení BOZP a PO: Na internetu nebo podnikovém intranetu

V minulém článku jsme napsali, co a kdy musí každý zaměstnavatel školit v oblasti BOZP a PO. Upřesnili jsme, kdy je potřeba školit požární ochranu a jakou dokumentaci pro BOZP a PO by měla každá firma mít. Stanovili jsme si termíny pro jednotlivá školení BOZP. Nyní se zaměříme na to, jak takové školení provádět a jaké funkce nám nabízí elektronické systémy vzdělávání – tedy e-learning.

 GComp spol. s.r.o., 27.04.2016, 15:12

Školení BOZP a PO: Co, kdy a jak školit

Možná jste také již zaslechli, že v tamté firmě provádí školení řidičů na počítači. Školení řidičů referentů ale není jediné školení, které musí dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, § 103 odst. 2, zaměstnavatel pro své zaměstnance zajistit. Naopak, školení řidičů je jen část školení BOZP, kterým musí ve stanovených termínech projít každý zaměstnanec.

 GComp spol. s.r.o., 02.02.2016, 19:25

Školení řidičů referentů: kdy je nutné, jak probíhá a pro koho je určené

​Ať už používáte automobil v práci příležitostně, nebo pravidelně, v každém případě byste měli absolvovat školení řidičů referentů. Pokud to váš zaměstnavatel zanedbává, může ho čekat nepříjemná návštěva Státního úřadu inspekce práce. Pojďme si stručně říci, co takové školení obnáší a jak by mělo správně vypadat.

 CRDR s.r.o., 25.01.2016, 21:12