Novinky z oblasti firemního vzdělávání pod jednou střechou

Rubrika věnovaná vzdělávání dospělých, dalšímu vzdělávání a firemnímu vzdělávání, jakož i jeho aktérům – zejména manažerům, metodikům a lektorům dalšího vzdělávání.

V této kategorii najdete řadu zajímavých a inspirativních článků pro rozvoj vzdělavatelů dospělých, a to především z oblasti přípravy, realizace a evaluace vzdělávání, kvality dalšího vzdělávání, metodických postupů, interaktivních technik a dalších témat z oboru dalšího vzdělávání.

Více...

Výzkum pracovní schopnosti: Starší Češi chtějí pracovat. Nemoci si příliš nepřipouštějí

První objektivní měření pracovní schopnosti zaměstnanců v České republice provedli v uplynulých měsících experti Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Z pilotní studie vzešlo, že Češi jsou obecně stejně práce schopní jako lidé v Nizozemí nebo severských zemích. Data navíc vyvrací zažitý stereotyp, že Češi zneužívají lékařskou péči, aby se práci vyhnuli. Ukazuje se, že nemoci naopak spíš popírají. V doposud provedených měřeních pracovní schopnosti u zaměstnanců straších 50 ti let bylo zjištěno, že jejich zdravotní stav odpovídá jejich věku s průměrným počtem tří lékařem identifikovaných diagnóz, což je prakticky stejné jako v zemích, v nichž se měření pracovní schopnosti již řadu let realizuje. Neobvyklé je však to, že v našem výzkumu si samotní zaměstnanci připouštějí v průměru o jednu až dvě diagnózy méně.

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 18.06.2015, 17:52

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR má novou prezidentku

Na valné hromadě Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) bylo 8. dubna 2015 zvoleno nové vedení pro následující 4leté období.Po 25 letech práce pro asociaci již nekandidoval známý odborník na další vzdělávání a dosavadní prezident asociace, Zdeněk Palán. Novému vedení asociace odcházející prezident popřál: „Je třeba nenechat se při prosazování rozumných věcí odradit, protože prosadit cokoliv v dalším vzdělávání je během na dlouhou trať, navíc ještě překážkovou. A dál…

 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s., 18.06.2015, 17:32